Start

Föreningen har upphört


Tyvärr måste vi meddela att Linköpings Ambulansteam inte längre kommer fortsätta med sin verksamhet. På grund av rådande omständigheter med pandemin som satt käppar i hjulen för många verksamheter kan vi inte fortsätta. Vid frågor är man välkommen att kontakta styrelsen.


Tack för alla dessa år!


Välkommen till Linköpings Ambulansteam


Låt oss ta hand om sjukvårdsberedskapen på ditt evenemang!

Här finner du information om vår verksamhet och våra kontaktuppgifter


Våra tjänster


- Mångårig erfarenhet av sjukvårdsarbete på motorbana,

föreningen har funnits i olika skepnader sedan 1950-talet.

 

- Sjukvårdsberedskap på olika typer av evenemang

 

- Utbildad vårdpersonal med akutvårdserfarenhet:

  sjuksköterskor & undersköterskor

 

- Medicinskt ansvarig läkare i föreningen

 

- Läkemedel i ambulansen

 

- Utrustning för prehospitalt omhändertagande, samma immobiliseringsutrustning

som används i landstingsambulansen Östergötland

 

- Journaldokumentation