Om oss

Om LA teamet

År 2002 startades en ideell förening med namnet Linköpings Ambulans Team. Verksamheten har dock rötter längre tillbaka i tiden i bland annat röda korset. I och med bildandet av den ideella föreningen togs steget mot en självständig verksamhet oberoende av andra aktörer i ledningen. Föreningen bedriver enligt stadgarna verksamhet i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser och delar av utrustningen har anpassats för att vara kompatibel med ambulanssjukvården i Östergötland. Från och med säsongen 2010 ombildas den ideella föreningen till ekonomisk förening, då vår verksamhet har vuxit ur ramarna för en ideell förening. Föreningens nya namn antogs till Linköpings Ambulansteam.


Linköpings Ambulansteams huvudsakliga uppdrag är att utgöra sjukvårdsberedskap vid bankörning med bil och MC, men även hästtävlingar, motionslopp och cykeltävlingar kan tillräknas våra uppdrag. Föreningen har ett nära samarbete med Mantorp Park, där huvuddelen av våra uppdrag utförs. På Mantorp Park deltar vi bland annat på STCC, Veidec och Gatebil med mycket mera.


Föreningen har runt 20-talet medlemmar som alla är sjukvårdsutbildade och består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.


Linköpings Ambulansteam förfogar sedan 2009 över två egna ambulanser, som du kan läsa mer om här. Våra ambulanser utrustas till viss del liknande den standard som råder inom ambulanssjukvården i Östergötland, vikten har lagts på traumaomhändertagande.


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon, eller varför inte passa på om vi ses på någon tävling!


Information om medlemskap hittar du här

Sociala medier