Tjänster & Fordon

Tjänster inom LA-teamet

- Mångårig erfarenhet av sjukvårdsarbete på motorbana,

föreningen har funnits i olika skepnader sedan 1950-talet.


- Sjukvårdsberedskap på olika typer av evenemang


- Utbildad vårdpersonal med akutvårdserfarenhet:

  sjuksköterskor & undersköterskor


- Medicinskt ansvarig läkare i föreningen


- Läkemedel i ambulansen


- Utrustning för prehospitalt omhändertagande, samma immobiliseringsutrustning som används i landstingsambulansen Östergötland


- Journaldokumentation

Fordon & Utrustning

Mercedes Benz E-270 CDI 2007


Mercedes-Benz E270 CDI - 2001


Läs mer